Ydelser

Inkluderet i administrationsaftalen:

 • Lejeopkrævning
 • Påkrav ved manglende betaling af leje og beregning af påkravsgebyr
 • Ophævelse ved manglende betaling af leje (hvis ønsket)
 • Lejeregulering ift. Nettoprisindekset
 • Lejeregulering ift. skatter og afgifter
 • Påkrav om lejeregulering til markedslejen (Ekskl. vurdering af markedslejen)
 • Håndtering af afståelse, herunder godkendelse af indtrædende lejer og udarbejdelse af allonge
 • Håndtering af genindtrædelsesrettigheder
 • Varmeregnskab
 • Fællesudgifter – driftsregnskab
 • Udarbejdelse og fremsendelse af standard opsigelse af lejer
 • Administration af depositum og regulering heraf
 • Håndtering af diverse korrespondance med lejer og forespørgsler fra lejer, der ikke relaterer sig til igangværende tvister mellem lejer og udlejer

 

Ydelser, der bl.a. kan tilkøbes ud over administrationsaftalen:

 • Ny lejekontrakt
 • Indflytningsrapport – (eventuelt med tillæg af udgift til eksterns byggesagkyndig)
 • Fraflytningsrapport – (eventuelt med tillæg af udgift til ekstern byggesagkyndig)
 • Krav/tvister ved fraflytning
 • Vurdering af markedslejen – ekstern vurdering og prisen kan variere.
 • Udarbejdelse af centervedtægter
 • Tvister/indsigelse til opsigelse og ophævelse
 • Tvist ved fraflytning
 • Krav fra lejer om lejenedsættelse
 • Lejers krav på erstatning ved opsigelse
 • Tvist om vilkårsændringer
 • Tvist om afslag i lejen
 • Fremsendelse af krav om vilkårsændringer