Skal man have en erhvervslejekontrakt?

Hvilke regler gælder?

Der er som udgangspunkt ikke noget krav om, at der skal være en erhvervslejekontrakt ved et erhvervslejemål, men det er naturligvis altid en god ide at have en skriftlig aftale – særligt henset til at mundtlige aftaler er svære at bevise.

Der skal dog udfærdiges en skriftlig erhvervslejekontrakt, hvis enten lejer eller udlejer kræver dette. Dette fremgår af erhvervslejelovens § 5.

Såfremt der ikke foreligger en erhvervslejekontrakt eller at denne ikke dækker enkelte områder, finder erhvervslejelovens regler anvendelse.

En erhvervslejekontrakt kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Dette fremgår af erhvervslejelovens § 7 samt af den generelle ugyldighedsbestemmelse i aftalelovens § 36.

Læs her hvornår lejen skal betales i et erhvervslejemål.