Hvornår skal lejen senest betales i erhvervslejemål?

Hvis andet ikke er aftalt i erhvervslejekontrakten kan udlejer kræve lejen betalt månedsvis forud. Lejen forfalder i så fald den 1. i hver måned.

Er den 1. i måneden en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.

Betaling af leje anses som udgangspunkt for rettidig, når betalingen sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen (den 1. i måneden). Er denne dag en lørdag eller grundlovsdag anses betaling den efterfølgende hverdag tillige for rettidig.

Er der aftalt kvartalsvis leje finder de tilsvarende regler om forfaldsdag anvendelse, hvor forfaldsdatoen så er henholdsvis den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Eksempler:

Er den 1. i  måneden en mandag anses rettidig betaling for senest om torsdagen den 4.

Er den 1. i måneden en onsdag anses rettidig betaling for senest mandag den 6.

Er den  1. i måneden en lørdag anses forfaldsdag for mandag den 3. og rettidig betaling kan ske senest torsdag den 6.

Ovenstående er alene vejledende eksempler, og det anbefales altid, at man søger rådgivning fra en advokat med speciale i erhvervslejeret, hvis man som udlejer eller lejer af et erhvervslejemål er i tvivl om, hvornår rettidig betaling er.

Erhvervslejelovens regler om forfaldsdage og rettidig betaling kan endvidere fraviges ved aftale mellem lejer og udlejer. Dog kan reglerne ikke fraviges til skade for lejer.

Reglerne fremgår af erhvervslejelovens kapitel 8 om betaling af leje – erhvervslejelovens §§ 42-44.

Læs her om, hvilke fordele, der er ved at tilknytte en ejendomsadministrator.