Hvorfor bruge en administrator til dit erhvervslejemål?

Erhvervslejeloven beskytter lejerne i mange henseende, og opstiller en del processuelle krav og frister. Dette gør sig fx gældende i forhold til lejeopkrævning, rykkere, påkrav, opsigelse, lejeregulering, ophævelse, forbrugsregnskaber og fraflytningskrav. En ejendomsadministrator har speciale i erhvervslejeloven.

Det kan derfor være en rigtig god ide at få professionel hjælp fra en administrator med speciale i erhvervslejemål, således at man som udlejer ikke risikerer at miste krav, springe frister eller blive erstatningsansvarlig over for lejer.

Skal man overholde erhvervslejelovens krav?

Mange af erhvervslejelovens frister er således ultimative, så hvis man som udlejer ikke overholder disse mister man sine rettigheder, herunder fx til at opsige, ophæve, kræve istandsættelse ved fraflytning, kræve forbrugsudgifter betalt og meget andet.

Hertil kommer at mange af erhvervslejelovens regler er fravigelige. Det er derfor vigtigt at man for det første altid sikrer sig om der er aftalt andet i erhvervslejekontrakten, og ikke mindst for det andet kraftigt overvejer ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten, om der er rettigheder, processer og frister i erhvervslejeloven, som skal fraviges i erhvervslejekontrakten. Enkelte regler er dog ufravigelige, så man skal være sikker på, at man ikke aftaler ugyldige vilkår i erhvervslejekontrakten.

En anden fordel ved at benytte en administrator, er naturligvis, at man som udlejer uddelegerer arbejder og ikke mindst bekymringerne i forbindelse med den daglige drift af erhvervslejemålene. Du kan derfor som udlejer koncentrere dig at høste dit afkast.

Administratorer har endvidere ofte gode kontakter til ejendomsservicefirmaer og håndværkere, hvis der opstår behov herfor for udlejer.

Du kan også altid få en god rådgivning og sparring hos din administrator om økonomien og forrentningen af dine erhvervslejemål, herunder om der skal optimeres på et eller flere forhold.

Læs her om det er et krav at have en erhvervslejekontrakt.